Om Musèet

 

Rogaland Krigshistoriske Museum (forkortet RKM) holder til i gamle militære bygninger i den tidligere Somaleiren i Sola kommune. Musèet dokumenterer og formidler militære og sivile hendelser fra lokalsamfunnet under andre verdenskrig. Utstillingene er bygget opp med gjenstander, tekst, bilder og diorama. Musèet har en stor samling militære kjøretøy.

Musèet er en privat stiftelse som ble grunnlagt i 1989. RKM flyttet til Somaleiren i 1994 da lokalene ble stilt til disposisjon av Forsvaret.