M5 International Half-Track

M5 International er en amerikansk panservogn fra andre verdenskrig utviklet for personelltransport. Med sitt lette panser gav vognene besetning og passasjerer verdifull beskytning fra lette håndvåpen. I møte med stridsvogner og panservernkanoner hadde vognen imidlertid liten motstandskraft.

Spesifikasjoner:

Motor: IHC RED-450-B

Slagvolum: 7,4 liter

Ytelser: 143 HK

Topphastighet: 68 km/t

Lengde: 6,3m

Bredde: 1,9m

Vekt: 6885 kg

Besetning: 2+11

Bevæpning: 1 stk. 12,7 mm Browning M2 

Produsert: 1941-1944

M5 International ble utviklet på basis av sin forgjenger, White M3A1 Scout Car. M5 skilte seg fra sin forgjenger ved at bakhjulene her var byttet ut med belter, samt utvidet personell- og transportkapasitet. Serie produksjon av M5 tok til i 1941 og vedvarte til 41 170 vogner hadde forlatt fabrikkene i 1944.   Gjennom krigen ble M5 brukt i en rekke ulike roller utover sin tiltenkte transportrolle. Vogner ble modifisert til våpenbærende plattform for en rekke ulike våpensystemer,  ambulanser, kommandovogner og observasjonsposter. Etter krigen ble vognen brukt av en rekke nasjoner over hele verden, deriblant Norge.

I norsk tjeneste

På 1950-tallet mottok det norske forsvaret en rekke M5-vogner som del av det amerikanske våpenhjelpprogrammet. Vognene ble hovedsakelig brukt av stridsvogneskadronene som transportvogn for deres stormtropper. Ved innføringen av M113 på midten av 1960-tallet gikk de fleste M5’ere ut av hærens oppsetning. Mange vogner endte opp som treningsmål på skytterbaner, mens andre ble videregitt Heimevernet. På midten av 1980-tallet utfaset Heimevernet sine siste M5-vogner.
IMG 8473