Museet dokumenterer og formidler militære og sivile hendelser fra lokalsamfunnet under andre verdenskrig og forsvarshistorie frem til i dag. Utstillingene er bygget opp med gjenstander, tekst, bilder og diorama. Museet har en stor samling militære kjøretøy og kanoner.